Tlumočení

Tlumočnické služby s výbornou pověstí - 12 let zkušeností 

 

Profesionální tlumočnické služby poskytujeme od roku 2007. 

Tlumočení zajišťujeme pro nejrůznější druhy akcí. Pro své klienty tlumočíme obchodní jednání, schůzky, konference, mezinárodní setkání do více než 50 jazyků v nejrůznějších jazykových kombinacích. V rámci našich tlumočnických služeb je samozřejmostí i tlumočení mezi dvěma cizími jazyky.

Smyslem naší práce není pouze dodávat tlumočnické služby. Pro naše klienty jsme flexibilní a poskytujeme řešení, která jim přinesou užitek. Tlumočnické služby děláme tak, abychom na ně mohli být hrdí!

Co je tlumočení

Tlumočení je ústní převod informace z jednoho jazyka do druhého. Tlumočník nejen tlumočí mezi jazyky, ale i kulturami a svým klientům pomáhá v orientaci v cizím prostředí. 

Tlumočnické služby: druhy tlumočení 

Tlumočnické služby: rozlišujeme několik druhů tlumočení:

Simultánní tlumočení se využívá zejména na konferencích a probíhá ve speciálních tlumočnických kabinách. Tlumočník hovoří současně s řečníkem. V případě, že je tlumočení požadováno jen pro několik málo osob, lze zajistit tlumočení,  při níž tlumočník sedí vedle účastníka  nebo ve středu skupiny a tlumočí mluvený projev účastníkům tlumeně - šeptáním.

Konsekutivní tlumočení jedná se o tzv. následné tlumočení, kdy tlumočník počká, až řečník dokončí několik vět a poté jeho projev přetlumočí. Tlumočí se dílčí úseky či jednotlivé věty. Konsekutivní tlumočení se užívá při obchodních jednání, setkáních, přednáškách a seminářích.

Soudní tlumočení neboli úřední tlumočení provádí soudní tlumočník jmenovaný krajským soudem. Soudní tlumočení se využívá při jednání na úřadech, u soudu a při uzavírání sňatku.

Doprovodné tlumočení při němž tlumočník nejen tlumočí, ale svému klientovi pomáhá i v programu, kterého se účastní či při vyřizování různých záležitostí, například na úřadech. Doprovodné tlumočení lze využít na obchodních schůzkách. 

Tlumočnické služby: tlumočení mezi cizími jazyky!

V rámci našich tlumočnických služeb Vám zajistíme tlumočení například v těchto jazykových kombinacích:

  • tlumočnické služby & tlumočení  čeština ↔ angličtina
  • tlumočnické služby & tlumočení  čeština ↔ němčina
  • tlumočnické služby & tlumočení  němčina ↔angličtina
  • tlumočnické služby & tlumočení  němčina ↔italština a jiné... 

Tlumočení a tlumočnické služby: zkrátka nabízíme jakoukoliv jazykovou kombinaci! Naše tlumočnické služby jsou tu pro Vás!

Tlumočení a tlumočnické služby: pokyny k objednání  

Před objednáním tlumočení je důležité specifikovat Vaše požadavky a zaměřit se na tyto body:

  • vybrat vhodné místo k tlumočení,
  • spočítat přibližnou dobu tlumočení,
  • připravit materiály a podklady pro tlumočníka dle tlumočeného tématu,
  • zajistit kontaktní osobu, která bude odpovědná za hladký chod tlumočení
  • zajistit tlumočnické techniky,
  • zajistit dopravu, případně stravu a ubytování tlumočníků 

Rozmyslete si, zda jednotlivé úkony budete zajišťovat sami nebo zda to necháte na nás. Naše tlumočnické služby jsou tu pro Vás! Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám se vším pomůžeme. 

Tlumočení a tlumočnické služby u překladatelské agentury OnlineLingua 

Důvěřujte naši překladatelské agentuře, která má s tlumočením dlouholeté zkušenosti. Tlumočnické služby zajišťujeme nejen u nás, ale i přímo v zahraničí. V rámci našich tlumočnických služeb je samozřejmostí i tlumočení mezi dvěma cizími jazyky.

S poptávkou ohledně tlumočení nás můžete kontaktovat e-mailem nebo prostřednictvím našeho formuláře. Samozřejmě jsme Vám k dispozici rovněž osobně či telefonicky. S každým naším zákazníkem se vždy přesně domluvíme na jeho požadavcích a podle nich mu zpracujeme bezplatnou cenovou nabídku.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.