Ověřený překlad smlouvy

Soudní (úředně ověřený) překlad smlouvy z | do němčiny a angličtiny 

 

Potřebujete soudní (soudně ověřený) překlad kupní smlouvy z / do němčiny či angličtiny? Nebo potřebujete přeložit nájemní či pracovní smlouvu? Pak se na nás neváhejte obrátit. Soudní překlad smlouvy  poskytujeme ze | do všech jazyků v různých jazykových kombinacích.

Naše soudní překlady smluv provádí je ti nejlepší a nejzkušenější soudní překladatelé a rodilí mluvčí s několikaletou praxí. 

Pro naše klienty jsme flexibilní a poskytujeme řešení, která jim přinesou užitek. Proto Vám zajistíme soudní překlad smlouvy zhotovený i přímo v zahraničí a tím budete mít jistotu, že Vám soudní (soudně ověřený) překlad smlouvy v cizině bez obav přijmou. Vše u nás vyřídíte na jednom místě, bez zbytečných dalších náležitostí a vyřizování! 

Soudní (soudně ověřený) překlad smlouvy 

Smlouva je dvoustranný či vícestranný právní úkon spočívající ve vzájemných a osahově shodných projevech vůle smluvních stran, směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinnosti, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují. Soudní překlad smlouvy, často označován termíny jako "soudně ověřený překlad, úřední překlad, překlad se soudním ověřením, úředně ověřený překlad, překlad s kulatým razítkem"- je překladem vyhotoveným soudním překladatelem / tlumočníkem, který zajišťuje správnost a úplnost textu k překladu. Popisuje situaci, kdy potřebujete doložit přeložené oficiální listiny v jiném státě.  Proto Vám rádi zajistíme soudní (soudně ověřený) překlad Vaše smlouvy zhotovený i přímo v zahraničí a tím budete mít jistotu, že Vám soudní překlad v cizině bez obav přijmou. Vše u nás vyřídíte na jednom místě, bez zbytečných dalších náležitostí a vyřizování!

Z čeho se soudní (soudně ověřený) překlad smlouvy skládá?

Dokument, který je soudně přeložen, obsahuje originální listinu v původním jazyce (či jeho notářsky ověřenou kopii) a přeložený text listiny. Soudně ověřený překlad smlouvy je vždy opatřen soudní doložkou s otiskem kulatého razítka překladatele stvrzujícím, že soudní překlad smlouvy doslovně souhlasí s originálem. Všechny tři výše zmíněné části jsou spojeny notářským způsobem (pečeť a trikolóra).

Takový úřední (úředně ověřený) překlad smlouvy znamená, že jej cílová země může bez obav přijmout a listina je pravá. 

Kdo provádí soudní (soudně ověřený) překlad smlouvy?

Soudní (soudně ověřený) překlad smlouvy provádí soudní překladatel, který je jmenován příslušných krajským soudem či Ministerstvem spravedlnosti ČR. Základním předpokladem kvalitního soudního překladu smlouvy je zkušený soudní překladatel, který se perfektně orientuje v dané terminologii. Garantujeme Vám vysokou kvalitu a atraktivní cenu našich úředně ověřených překladů smluv.   

Každý soudní (soudně ověřený) překlad smlouvy kontrolujeme z hlediska úplnosti, gramatické správnosti, stylistické a terminologické konzistence.   

Soudní (soudně ověřený) překlad a nejčastěji překládané smlouvy

Úřední překlad, překlad vysvědčení a diplomu se soudním ověřením a kulatým razítkem

V rámci našich překladatelských služeb realizujeme soudní (soudně ověřené) překlady těchto smluv:

 • soudní (soudně ověřený) překlad kupní smlouvy
 • soudní (soudně ověřený) překlad darovací smlouvy
 • soudní (soudně ověřený) překlad smlouvy o dílo
 • soudní (soudně ověřený) překlad nájemní smlouvy
 • soudní překlad pracovní smlouvy
 • soudní překlad odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy
 • soudní překlad předmanželské smlouvy
 • soudní překlad smlouvy o smlouvě budoucí
 • překlad se soudním ověřením plné moci
 • úřední překlad smlouvy o půjčce
 • úřední (úředně ověřený) překlad dohody o provedení práce a pracovní činnosti a jiné...

Překlady smluv se soudním ověřením ze | do všech cizích jazyků!

Překlady s kulatým razítkem provádíme ze | do všech cizích jazyků.  Jedná se například o tyto jazykové kombinace:

 • soudní (soudně ověřené) překlady smluv čeština - němčina
 • úřední (úředně ověřené) překlady smluv čeština - angličtina
 • soudní překlady smluv angličtina - němčina
 • překlady s kulatým razítkem smluv čeština - italština
 • soudní překlady smluv čeština - ruština
 • úřední překlady smluv čeština - polština a jiné...

Pro soudní překlady, (ověřené) překlady smluv nabízíme všechny možné jazykové kombinace! 

Expresní soudní (soudně ověřený) překlad smlouvy

Naše překladatelská agentura OnlineLingua exceluje svou rychlostí. Jsme kdykoliv připraveni přijmout a vyřídit Vaši poptávku. Váš soudní překlad smlouvy provedeme expresně například do 24-48 hodin. Soudně ověřený překlad smlouvy poskytujeme online nebo poštou. 

Postup jak získat soudní (soudně ověřený) překlad smlouvy?

Soudní a úřední překlad smlouvy si můžete objednat jednoduše online prostřednictvím našeho formuláře či e-mailem. Samozřejmě jsme Vám k dispozici rovněž osobně či telefonicky. Stačí nám poslat oskenovaný originální dokument.  Vaši bezplatnou cenovou nabídku pro soudní překlad smlouvy obdržíte do 15 minut. Po odsouhlasení cenové nabídky, Vám dokument přeložíme, opatříme úředním kulatým razítkem a pošleme e-mailem či poštou na Vámi zvolenou adresu. Soudně ověřený překlad, úřední překlad smlouvy - tak získáte velmi snadno.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.