Ověřený překlad rodného, oddacího listu

Soudní (úředně ověřený) překlad rodného a oddacího listu ve všech jazycích

 

Potřebujete překlad rodného či oddacího listu pro účely v zahraničí či žádáte o vystavení oddacího listu v češtině? Pak se na nás neváhejte obrátit. Soudní překlad rodného či oddacího listu  poskytujeme ze / do všech jazyků v různých jazykových kombinacích.

Naše soudní překlady rodného a oddacího listu provádí je ti nejlepší a nejzkušenější soudní překladatelé a rodilí mluvčí s několikaletou praxí.

Pro naše klienty jsme flexibilní a poskytujeme řešení, která jim přinesou užitek. Proto Vám zajistíme soudní překlad rodného a oddacího listu zhotovený i přímo v zahraničí a tím budete mít jistotu, že Vám překlad v cizině bez obav přijmou. Vše u nás vyřídíte na jednom místě, bez zbytečných dalších náležitostí a vyřizování! 

Soudní (soudně ověřený) překlad českých i zahraničních rodných listů

Rodný list je matriční doklad, který potvrzuje narození člověka a uvádí o něm základní informace - jako jméno a příjmení dítěte, datum a místo narození, rodné číslo a údaje o rodičích. Rodný list jakož i jeho opisy vydává matriční úřad příslušné obce. Soudní překlad rodného listu, často označován termíny jako "soudně ověřený překlad, úřední překlad, překlad se soudním ověřením, úředně ověřený překlad, překlad s kulatým razítkem"- je překladem vyhotoveným soudním překladatelem / tlumočníkem, který zajišťuje správnost a úplnost textu k překladu. Popisuje situaci, kdy potřebujete doložit přeloženou oficiální listinu v jiném státě.  Proto Vám rádi zajistíme soudní (soudně ověřený) překlad Vašeho rodného listu zhotovený i přímo v zahraničí a tím budete mít jistotu, že Vám soudní překlad v cizině bez obav přijmou. Vše u nás vyřídíte na jednom místě, bez zbytečných dalších náležitostí a vyřizování!

Soudní (soudně ověřený) překlad českých i zahraničních oddacích listů

Oddací list je matriční doklad, který vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které bylo manželství uzavřeno.  Oddací list slouží jako důkaz řádně uzavřeného manželství u nás i v cizině. Z daného důvodu můžete potřebovat soudní překlad oddacího listu do českého či jiného cizího jazyka.  My se o to postaráme. Obraťte se na nás!

Z čeho se soudní (soudně ověřený) překlad rodného či oddacího listu skládá?

Dokument, který je soudně přeložen, obsahuje originální listinu v původním jazyce (či jeho notářsky ověřenou kopii) a přeložený text listiny. Soudně ověřený překlad rodného, oddacího listu je vždy opatřen soudní doložkou s otiskem kulatého razítka překladatele stvrzujícím, že soudní překlad rodného či oddacího listu doslovně souhlasí s originálem. Všechny tři výše zmíněné části jsou spojeny notářským způsobem (pečeť a trikolóra).

Takový úřední (úředně ověřený) překlad  rodného a oddacího listu znamená, že jej cílová země může bez obav přijmout a listina je pravá. 

Kdo provádí soudní (soudně ověřený) překlad rodného a oddacího listu?

Soudní (soudně ověřený) překlad rodného a oddacího listu provádí soudní překladatel, který je jmenován příslušných krajským soudem či Ministerstvem spravedlnosti ČR. Základním předpokladem kvalitního soudního překladu rodného a oddacího listu je zkušený soudní překladatel, který se perfektně orientuje v dané terminologii. Garantujeme Vám vysokou kvalitu a atraktivní cenu našich úředně ověřených překladů rodných a oddacích listů.   

Každý soudní (soudně ověřený) překlad rodného a oddacího listu kontrolujeme z hlediska úplnosti, gramatické správnosti, stylistické a terminologické konzistence.    

Soudní & úřední překlady rodného a oddacího listu ze | do všech cizích jazyků!

Překlady s kulatým razítkem provádíme ze / do všech cizích jazyků.  Jedná se například o tyto jazykové kombinace:

  • soudní (soudně ověřené) překlady rodného a oddacího listu čeština - němčina
  • úřední (úředně ověřené) překlady rodného a oddacího listu čeština - angličtina
  • soudní překlady rodného a oddacího listu angličtina - němčina
  • překlady s kulatým razítkem rodného a oddacího listu čeština - italština
  • soudní překlady rodného a oddacího listu čeština - latina
  • úřední překlady rodného a oddacího listu čeština - polština a jiné...

Pro soudní překlady, (ověřené) překlady rodného a oddacího listu nabízíme všechny možné jazykové kombinace! 

Expresní soudní (soudně ověřený) překlad rodného a oddacího listu

Naše překladatelská agentura OnlineLingua exceluje svou rychlostí. Jsme kdykoliv připraveni přijmout a vyřídit Vaši poptávku. Váš soudní překlad rodného a oddacího listu provedeme expresně například do 24-48 hodin. Soudně ověřený překlad rodného či oddacího listu poskytujeme online nebo poštou. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.