Soudní překlad

Soudní (soudně ověřené) překlady zhotovené u nás i přímo v zahraničí  

 

Soudní překlady "soudně ověřené překlady" a úřední překlady "úředně ověřené překlady" poskytujeme od roku 2007 ve všech jazycích v nejrůznějších jazykových kombinacích. Přeložíme Vám jak diplomy a vysvědčení, tak úřední dokumenty, smlouvy, výpisy z obchodního rejstříku a další dokumenty ve standardní i expresní lhůtě.

Jelikož soudní překlady jsou důležité pro soud či jiné státní instituce, provádí je ti nejlepší a nejzkušenější soudní překladatelé a rodilí mluvčí s několikaletou praxí. 

Pro naše klienty jsme flexibilní a poskytujeme řešení, která jim přinesou užitek. 

Proto Vám zajistíme soudní (soudně ověřené) překlady zhotovené i přímo v zahraničí a tím budete mít jistotu, že Vám úřední překlad v cizině bez obav přijmou. Vše u nás vyřídíte na jednom místě, bez zbytečných dalších náležitostí a vyřizování! 

Soudní překlady (překlady se soudním ověřením, soudně ověřené překlady)

Úřední překlady (úředně ověřené překlady), překlady s kulatým razítkem - mnoho názvu pro jeden druh překladu

Všechny tyto názvy znamenají v podstatě jedno a to samé. Jen se těmto překladům v průběhu času začalo říkat různými názvy. Například soudní překlady (překlady se soudním ověřením, soudně ověřené překlady) proto, že je vykonává soudní překladatel. Dále překlad s kulatým razítkem právě proto, že se soudní překlady opatřují kulatým razítkem. A úřední překlady (úředně ověřené překlady) díky tomu, že se překládají úřední dokumenty úřední cestou. 

Co jsou soudní (soudně či úředně ověřené) překlady, překlady se soudním ověřením a kulatým razítkem?

Soudní překlady, často označovány termíny jako "soudně ověřené překlady, úřední překlady, překlady se soudním ověřením, úředně ověřené překlady, překlady s kulatým razítkem" - jsou překlady vyhotovené soudním překladatelem k oficiálnímu použití požadované institucemi činnými ve správním i soudním řízení, při styku s úřady, soudy a policejními orgány. Kromě toho slouží pro potřeby firem a občanů při dokládání nejrůznějších faktických údajů zaznamenaných v úředních dokumentech - a to jak v České republice, tak i v zahraničí. 

Z čeho se soudní překlad (soudně ověřený, úřední překlad) skládá?

Dokument, který je soudně přeložen, obsahuje originální listinu v původním jazyce (či jeho notářsky ověřenou kopii) a přeložený text listiny. Soudně ověřený překlad je vždy opatřen soudní doložkou s otiskem kulatého razítka překladatele stvrzujícím, že úřední překlad doslovně souhlasí s originálem. Všechny tři výše zmíněné části jsou spojeny notářským způsobem (pečeť a trikolóra).

Takový soudní překlad znamená, že jej cílová země může bez obav přijmout a listina je pravá. 

Kdo provádí soudní (soudně ověřený) překlad?

Soudní (soudně ověřený) překlad provádí soudní překladatel, který je jmenován příslušných krajským soudem či Ministerstvem spravedlnosti ČR. Základním předpokladem kvalitního překladu se soudním ověřením je zkušený soudní překladatel, který se perfektně orientuje v terminologii a kontextu odborných dokumentů. Garantujeme Vám vysokou kvalitu a atraktivní cenu našich soudně ověřených překladů.   

Soudní překlady a úřední (úředně ověřené) překlady nejvyšší kvality

Zaručujeme Vám skutečně precizní soudní překlady. Úřední (úředně ověřený) překlad se plně shoduje s původním textem v originálním dokumentu, proto kvalitu překladatelských služeb garantujeme výběrem soudních překladatelů dle konkrétního oboru, specializace a účelu překladu. Každý soudní (soudně ověřený) překlad a úřední (úředně ověřený) překlad kontrolujeme z hlediska úplnosti, gramatické správnosti, stylistické a terminologické konzistence.   

Soudní (soudně ověřené) překlady a nejčastěji překládané dokumenty

Úřední překlady, překlady se soudním ověřením, překlady s kulatým razítkem

V rámci našich překladatelských služeb realizujeme soudní překlady (úřední překlady, ověřené překlady) těchto dokumentů:

 • úřední překlady rodných, oddacích a úmrtných listů
 • soudní překlady vysvědčení, diplomů, certifikátů, potvrzení o studiu
 • soudní překlady osvědčení o registraci k daním
 • soudní překlady řidičských oprávnění
 • úředně ověřené překlady potvrzení o bezdlužnosti
 • úředně ověřené překlady daňových přiznání
 • soudně ověřené překlady soudních a rozvodových rozsudků
 • ověřené překlady závětí, listin dědických řízení, notářských zápisů, plné moci
 • soudně ověřené překlady výpisů z obchodního rejstříku
 • soudně ověřené překlady výpisů z rejstříku trestů
 • úřední překlady živnostenských listů, koncesních listin
 • soudní překlady pracovní, zakladatelské, společenské smlouvy
 • překlady lékařských zpráv se soudním ověřením 

Soudní (soudně ověřené) překlady a úřední (úředně ověřené) překlady ze | do všech cizích jazyků!

Překlady s kulatým razítkem provádíme ze | do všech cizích jazyků.  Jedná se například o tyto jazykové kombinace:

 • soudní (soudně ověřené) překlady z češtiny do němčiny & z němčiny do češtiny
 • úřední (úředně ověřené) překlady z češtiny do angličtiny & z angličtiny do češtiny
 • soudní překlady z angličtiny do němčiny & z němčiny do angličtiny
 • překlady s kulatým razítkem z češtiny do italštiny & z italštiny do češtiny
 • soudní překlady z češtiny do francouzštiny & z francouzštiny do češtiny
 • úřední překlady z češtiny do polštiny & z polštiny do češtiny a jiné...

Pro soudní překlady (ověřené) překlady nabízíme všechny možné jazykové kombinace! 

Expresní soudní (soudně ověřené) překlady

Naše překladatelská agentura exceluje svou rychlostí. Jsme kdykoliv připraveni přijmout a vyřídit Vaši poptávku. Vaše překlady se soudním ověřením (soudní překlady) provedeme expresně například do 24-48 hodin. Úřední překlady poskytujeme online nebo poštou. 

Jak si soudní a úřední překlady objednat?

Máte dokument a nejste si jisti, zda je nutné mít soudní (soudně ověřený) překlad? Nevadí - posoudíme účely užití dokumentu a doporučíme řešení. Důvěřujte naši překladatelské agentuře, která má s jazyky dlouholeté zkušenosti. 

Soudní a úřední překlady si můžete objednat jednoduše online prostřednictvím našeho formuláře či e-mailem. Samozřejmě jsme Vám k dispozici rovněž osobně či telefonicky. Stačí nám poslat oskenovaný originální dokument. Vaši bezplatnou cenovou nabídku pro soudní (soudně ověřené) překlady obdržíte do 15 minut. Po odsouhlasení cenové nabídky, Vám dokument přeložíme, opatříme úředním kulatým razítkem a pošleme poštou na Vámi zvolenou adresu. Soudně ověřené a úřední překlady - tak získáte velmi snadno.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.