Jazyková korektura & stylistická korektura

Korektury textů, jazyková a stylistická korektura

 

Potřebujete odborné korektury (jazykovou a stylistickou korekturu) pro Vaši diplomovou práci? Chcete, aby Vaše texty byly čtivé a v bezchybné kvalitě, bez zbytečných překlepů a chyb? Potřebujete nezávislou kontrolu textů před jejich publikací?

Žádný problém - Zajišťujeme komplexní korektury textů (jazykovou a stylistickou korekturu). Nabízíme korekturu nejen českých textů, ale i cizojazyčných textů za velmi příznivé ceny - a to v tištěné i elektronické podobě!

Zaručujeme Vám prvotřídní kvalitu korektur. Naše jazykové a stylistické korektury textů provádějí zkušení jazykoví odborníci, korektoři s dlouholetou praxí.

Jazyková a stylistická korektura: korektura textu u OnlineLingua je vždy souhrnná. Zaměřujeme se nejen na kontrolu gramatiky a pravopisu, ale i na stylistickou úpravu. Neváhejte se na nás obrátit - zajistíme komplexní korektury (jazykovou a stylistickou korekturu) Vašich textů.

Co si představit pod pojmy "jazyková korektura, stylistická korektura"

Korektury jsou úkony, jejímž smyslem a cílem je odhalit a upravit nejen pravopisné chyby, překlepy v textu, ale také stylistiku textu. Někdy je potřeba pouze určitý druh korektury, proto je vhodné znát mezi nimi rozdíly.

Základní jazyková korektura zahrnuje kontrolu překlepů, pravopisu a všeobecné terminologie.

Stylistická korektura se zaměřuje na sloh a stylistiku textu - tedy na vhodný výběr slov, na plynulou stavbu vět a na jejich spojení v souvislý text. Dobře stylizovaný text se nám musí dobře číst a nesmí být "kostrbatý".

Základní jazyková korektura zahrnuje:

  • úpravu gramatických a pravopisných chyb
  • úpravu překlepů

Základní jazyková korektura  a její použití

Základní jazyková korektura je vhodná pro všechny texty, u nichž si chcete být jisti, že jsou bez překlepů a gramaticky naprosto správné.

Kdo provádí jazykovou korekturu & jazykové korektury

Jazykové korektury provádějí zkušení jazykoví odborníci, korektoři s dlouholetou praxí, kteří disponují univerzitním vzděláním a mají výborné znalosti pravopisu.

Stylistická korektura zahrnuje:

  • úpravu slovosledu a předložkové vazby
  • úpravu neobvyklé větné vazby
  • eliminaci významově nadbytečných slov
  • jednotné sjednocení použitých jazykových prostředků v celém textu

Stylistická korektura  a její použití

Stylistická korektura je vhodná pro všechny texty, u nichž se vyžaduje, že budou čtivé, perfektně srozumitelné a přehledné. Stylistické korektury využívají zejména firmy ke zdokonalení svých propagačních materiálů - jako jsou letáky, brožury a webové prezentace.

Kdo provádí stylistickou korekturu & stylistické korektury

Stylistická korektura se zaměřuje na úpravu stylistiky textu a provádí ji osoba, která je expertem na slohovou stránku textu a má cit pro správnou skladbu věty. Stylistická korektura obvykle znamená větší zásahy korektora. Korektor může měnit pořadí slov a vět či některé pasáže textu zcela přepsat tak, aby zlepšil celkový dojem textu a oslovil čtenáře, ale zároveň zachoval původní účel textu.

Jaké texty vyžadují korekturu textu?

Nabízíme jazykové a stylistické korektury textů všech typů dokumentů, například:

  • korektury textů (jazyková a stylistická korektura) - disertační, diplomové a bakalářské práce
  • korektury textů (jazyková a stylistická korektura) - katalogů, reklamních letáků
  • korektury textů (jazyková a stylistická korektura) - vědeckých článků, článků do novin, na internet
  • korektury textů (jazyková a stylistická korektura) - webových prezentací
  • korektury textů (jazyková a stylistická korektura) - populárně-vědeckých knih a jiné...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.