Naše překladatelské projekty

 

Mezi nejzajímavější námi realizované zakázky patří:

 

Výstavy

„Dolnorakouská výstava 2011“ - DOBÝT - OBJEVIT - ZAŽÍT

Niederösterreichische Landesausstellung 2011 Dolnorakouská výstava 2011

V rámci tohoto projektu jsme překládali texty k této výstavě z jazyka německého do slovenského a podíleli se na přípravě audioprůvodců.

 

„Hrad Mauterndorf“

Hrad Mauterndorf

Pro muzeum Mauterndorf jsme vyhotovili překlady textů z němčiny do holandštiny a mimo jiné se podíleli na nahrávání audioprůvodců.

 

„Rembrandt a jeho doba“ (Das Zeitalter Rembrandts) – Albertina, Vídeň

Rembrandt

Ústředním tématem této úspěšné výstava vídeňské Albertiny byl nizozemský malíř Rembrandt van Rijn a zlatý věk nizozemského malířství.

 

„Dolnorakouská zemská výstava 2009“ – Rakousko-Česko. Rozděleni – odloučeni – spojeni

„Dolnorakouská zemská výstava 2009“

Tato „Dolnorakouská zemská výstava 2009“ je ve znamení společné historie Česka a Rakouska. Podnětem k uspořádání první přeshraniční výstavy byla snaha připomenout si pád „železné opony“, ke kterému došlo před 20 lety.

V rámci těchto velkých projektů jsme překládali z jazyka německého do českého, z německého do anglického a podíleli se na přípravě audioprůvodců.

 

Publikace

„Die Saat des Blutes“ autorky Mariah Binder.

Před vydáním knihy jsme provedli korekturu autorčina německého originálu.

„Die Saat des Blutes“ von Mariah Binder

 

„Wanderverein Wienerland“

Wanderverein Wienerland Jakobs- und Marienpilgerweg Jakobs- und Marienpilgerweg

V rámci naší činnosti jsme přeložili knihu "Svatojakubská a Mariánská poutní cesta" z německého originálu „Jakobs- und Marienpilgerweg“. Autorem této publikace je Fritz Peterka. Kniha byla slavnostně prezentována v Českém centru ve Vídni. www.czechcentres.cz

 

Lektorát pro Rakouskou hospodářskou komoru (Wirtschaftskammer Österreich)

Wirtschaftskammer Österreich"

Wirtschaftskammer Österreich

Pro Rakouskou hospodářskou komoru-oddělení hospodářské politiky jsme provedli jazykovou korekturu a lektorát knihy.

Corporate Social Responsibilty – Verantwortungsvolle Unternehmensführung in Theorie und Praxis. Autoři této 800-stránkové knihy jsou Mag. Andreas Schneider a Dr. René Schmidtpeter.

 

Život podle Tassila Lendenfelda

 

Život podle Tassila LendenfeldaPři realizaci tohoto projektu jsme provedli, pod vedením Isabelly a Emanuela Bindera, přepis ručně psaných textů psaných kurentem. Formátování a tvorbu layoutu obstarala Mgr.Bc. Lucie Sedláková. Rovněž jsme se podíleli na organizaci tisku knihy.

Do budoucna přejeme rodině Lendenfeld Vše nejlepší!

 

Zde si můžete knihu stáhnout

 

Technický Hotline

„MRCE Dispolok GmbH“

MRCE Dispolok GmbH

Pro německou firmu MRCE Dispolok GmbH realizujeme tlumočnické služby po telefonu. Naši odborně fundovaní tlumočníci jsou firmě k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Telefonický hotline realizujeme v různých jazykových kombinací. Při tomto konsekutivním tlumočení v rámci konferenčních hovorů hrají důležitou roli nejen technické znalosti týkajících se lokomotiv, nýbrž také rychlé reagování, kvalita a přesnost.

 

Tlumočení

Tlumočení vietnamština-němčina

Tlumočení pro delegaci lékařů z Vietnamu

Tlumočení pro delegaci lékařů z Vietnamu

Na fotografii: členové lékařské delegace, tlumočnice paní Thi Thiep Tran (druhá zprava), Emanuel Binder z fa. Onlinelingua (druhý zleva)

Pro kardiology z Vietnamu jsme prováděli tlumočení z/do vietnamštiny  z oblasti medicínské techniky. Toto 14-denní tlumočení se konalo ve všeobecné fakultní nemocnici ve Vídni (Allgemeines Krankenhaus Wien). Koordinaci a časový plán tlumočení zajišťovali Emanuel Binder a Mag. Bc. Lucie Sedláková.

 

Ostatní

L’Oréal Rakousko

Překlad z angličtiny do němčiny

L'Oréal

Pro L’Oréal v Rakousku jsme zhotovili prezentační překlady z angličtiny do němčiny. Překládali jsme marketingové a reklamní materiály. V rámci našich překladatelských služeb bylo naším cílem oslovit konkrétní cílové skupiny. Styl a terminologii překladu jsme přizpůsobili konkrétním požadavkůmklienta pro místní trh.

 

Univerzita Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu

Překlad z latiny do němčiny

Univerzita Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu

V rámci tohoto překladatelského projektu jsme překládali několik právních studií ze 17. století z jazyka latinského do jazyka německého.

 

Přepis a překlad dokumentů ze 14. století ze staroosmanštiny do němčiny

Přepis a překlad dokumentů ze 14. století ze staroosmanštiny do němčiny

Pro vědecké studie jsme zhotovili přepis a překlad dokumentů ze staroosmanštiny do němčiny. Tyto dokumenty pocházejí ze 14. století a jedná se o dopisy kapitánů, kteří bojovali v námořních bitvách.

 

© 2007 - 2020 onlinelingua.com, created weirich.cz