Právní překlady do němčiny a z němčiny

Právní překlady vyhotovuje právník a kvalifikovaní překladatelé s právním povědomím. Překlady právních dokumentů dodáváme také s doložkou soudního tlumočníka jako soudní neboli úřední překlady.

 

Kromě německého jazyka se specializujeme na právní překlady angličtiny, slovenštiny, polštiny, ruštiny, španělštiny, francouzštiny, italštiny a dalších jazyků.

 

Pro právní překlady z/do němčiny nabízíme všechny možné jazykové kombinace!  Například:

 • právní překlady z němčiny do češtiny /právní překlady z češtiny do němčiny
 • právní překlady z němčiny do angličtiny/z angličtiny do němčiny
 • právní překlady z ruštiny do češtiny /z češtiny do ruštiny

- a mnoho dalších jazykových kombinací, například:

 • Italština ↔ Němčina
 • Maďarština ↔ Němčina
 • Francouzština ↔ Angličtina

 

Právní překlady z/do němčiny a z/do angličtiny:

Nejčastěji se překládají tyto právní texty:

 • smlouva (kupní smlouva, nájemní smlouva, pracovní smlouva, smlouva o dílo)
 • žaloba, odvolání, soudní rozhodnutí, rozsudek, dožádání
 • zákon, vyhláška, nařízení
 • plná moc, čestné prohlášení, notářský zápis, osvědčení
 • výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí
 • občanské a obchodní právo
 • obchodní podmínky, stanovy, zápis z jednání atd.

 

Kolik stojí  překlad právních textů z/do němčiny a z/do angličtiny?

Pokud chcete znát cenu a dodací lhůtu právního překladu, pošlete nám jednoduše Váš dokument a my Vám neprodleně předložíme cenovou kalkulaci - samozřejmě bezplatně a nezávazně. S poptávkou nás můžete kontaktovat osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím formuláře.

© 2007 - 2019 onlinelingua.com, created weirich.cz