Përkthimi i vërtetuar

A keni nevojë për përkthime të vërtetuara të çertifikatave të lindjes, të çertifikatave të divorcit, të dëftesave, të diplomave, të lejeve të punës, të testamenteve?

Asnjë problem!
Përkthyesit tanë gjyqësorë/të autorizuar zyrtarisht bëjnë me kënaqësi përkthime për ju. Këto përkthime mund të përdoren jo vetëm për gjykatat, autoritetet dhe zyrat austriake, por edhe për gjykatat/autoritetet e Gjermanisë.

Ju lutemi që të na informoni gjithmonë për cilin shtet duhet të bëhet vërtetimi.

Ju ofrojmë:

 • PËRKTHIME TË VËRTETUARA ANGLISHT
 • PËRKTHIME TË VËRTETUARA ITALISHT
 • PËRKTHIME TË VËRTETUARA ÇEKISHT
 • PËRKTHIME TË VËRTETUARA SLLOVAKISHT
 • PËRKTHIME TË VËRTETUARA FRËNGJISHT
 • PËRKTHIME TË VËRTETUARA SPANJISHT
 • PËRKTHIME TË VËRTETUARA PORTUGALISHT
 • PËRKTHIME TË VËRTETUARA HOLLANDISHT
 • PËRKTHIME TË VËRTETUARA RUSISHT
 • PËRKTHIME TË VËRTETUARA POLONISHT
 • PËRKTHIME TË VËRTETUARA HUNGARISHT
 • PËRKTHIME TË VËRTETUARA BULLGARISHT
 • PËRKTHIME TË VËRTETUARA RUMANISHT/MOLDAVISHT
 • PËRKTHIME TË VËRTETUARA KROATISHT/BOSNJAKISHT/SERBISHT
 • PËRKTHIME TË VËRTETUARA SHQIP/MAQEDONISHT
 • PËRKTHIME TË VËRTETUARA ARMENISHT
 • PËRKTHIME TË VËRTETUARA TURQISHT
 • PËRKTHIME TË VËRTETUARA TAILANDISHT
 • Për të gjitha gjuhët e tjera të botës mund të na pyetni!

Organizimi:

 • Ju na dërgoni dokumentet tuaja me faks në numrin 02772/52739 ose
 • Ju na dërgoni dokumentet tuaja me e-mail në adresën: info@onlinelingua.com
 • Ju na dorëzoni dokumentet tuaja personalisht. Në këtë rast duhet të lihet një takim.

Na informoni patjetër mbi mundësitë për t’ju kontaktuar që të kemi mundësinë t’ju dërgojmë një preventiv që nuk ju detyron për asgjë.

Përkthimi i vërtetuar ju dërgohet me postë, sepse përkthimi duhet t’i bashkangjitet dokumentit origjinal.

Një shërbim dezhur është 24 orë në dispozicionin tuaj!
Tel.: +43/676/9485338 (Austri)
Tel.: +49/176/69154945 (Gjermani)
Tel.: +42/0775/105372 (Çeki)

© 2007 - 2019 onlinelingua.com, created weirich.cz